BizLIVE - Nhằm ổn định thị trường bất động sản của thành phố, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện công khai minh bạch các thông tin về tiến độ các dự án bất động sản, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Công khai tiến độ dự án bất động sản
Các dự án tại khu Bến Vân Đồn, quận 4 - Ảnh: Huyền Trâm.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu triển khai có hiệu quả kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Phát triển thị trường bất động sản TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trong giai đoạn 2016 – 2020.

UBND các quận, huyện cần tăng cường quản lý đối với việc tách thửa đất trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng mục đích sử dụng và đúng quy trình.

Công an thành phố sẽ xử lý các đối tượng cung cấp thông tin sai lệch về các các dự án bất động sản, dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị… hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong việc môi giới, giao dịch bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM sẽ đề xuất việc ưu tiên bố trí vốn thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2014, cho vay để đầu tư phát triển nhà ở xã hội cũng như người dân vay vốn để tạo lập nhà ở.

Để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, UBND Thành phố cũng sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét quy định về thuế suất giao dịch bất động sản.

HUYỀN TRÂM