BizLIVE - Phát Đạt đề ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bình quân ở mức 30%/ năm và ổn định trong nhiều năm; vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 5.000 tỷ đồng; Thương hiệu Phát Đạt nằm trong Top 10 nhà phát triển dự án bất động sản...
Chiến lược nào cho sự phát triển bền vững của Phát Đạt?
Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt.

Định hướng phát triển dài hạn và bền vững bằng thông điệp “Thay đổi để dẫn đầu, đồng hành cùng phát triển”, Phát Đạt cam kết tiếp tục tiến trình thay đổi, vươn lên dẫn đầu ngành bất động sản và đồng hành phát triển cùng với khách hàng, đối tác, cổ đông, nhân viên và cộng đồng. Gắn sự phát triển bền vững của Công ty với sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam và của cộng đồng là những ý chính được ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), chia sẻ trong “Đối thoại với Chủ tịch HĐQT”.

Năm 2017 tình hình kinh tế chung và thị trường bất động sản đã có tác động như thế nào đến sự phát triển của Phát Đạt, thưa ông?

Năm 2017 tăng trưởng kinh tế Việt Nam ổn định, tỷ lệ lạm phát thấp đã tạo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn và việc triển khai các chiến lược phát triển trung hạn của tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung.

Tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng/nhà ở, với mức lãi suất thấp đã hỗ trợ và thúc đẩy toàn thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ. Những yếu tố này đã giúp Phát Đạt giảm chi phí tài chính, tăng nhanh việc bán các sản phẩm và thu hồi vốn đầu tư tại các dự án.

Trong bối cảnh như vậy Phát Đạt đã hoạt động phát triển như thế nào và đạt những thành tựu gì?

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản thuận lợi, năm 2017 Phát Đạt đã giữ ổn định doanh thu trên 1.326 tỷ đồng và đạt mức tăng trưởng lợi nhuận vượt bậc, với mức lợi nhuận sau thuế gần 440 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi thành lập.

Phát Đạt đã trả hết tất cả các khoản nợ vay, lãi vay trên 4.200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á và các trái chủ.  Đến cuối năm 2017, Phát Đạt đã không còn nợ vay.

Năm 2017, Phát Đạt đã đạt được nhiều thành công về phát triển các dự án bất động sản, đặc biệt là việc bàn giao căn hộ và đưa vào vận hành Toà nhà The EverRich Infinty, Quận 5, TP.HCM, chỉ sau 18 tháng khởi công xây dựng và được nhận giải Dự án căn hộ tốt nhất của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2017.

Phát Đạt cũng đã được BCI Asia Awards công nhận là Top 10 nhà phát triển dự án bất động sản Việt Nam.

Công ty đã phát triển mạnh đội ngũ nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chính sách nhân sự đột phá, cạnh tranh và cải thiện môi trường làm việc.

Cổ phiếu PDR đã có một năm tăng trưởng mạnh và bền vững, từ mức giá 11.900 đồng/cổ phiếu (giá điều chỉnh sau khi chia cổ tức) vào ngày 31/12/2016 đã lên đến 35.700 đồng/cổ phiếu vào ngày 31/12/2017, tức là mức tăng hơn 200%.

Chiến lược nào được Phát Đạt áp dụng trong năm 2017?

Trong năm 2017, Phát Đạt đã có rất nhiều đổi mới, trong đó tập trung vào các vấn đề chính sau đây:

Đổi mới chiến lược phát triển quỹ đất: Song song với việc mua lại các quỹ đất sạch ở các vị trí đắc địa để phát triển các dự án căn hộ cao cấp, Phát Đạt đã chủ động tham gia thực hiện các dự án BT theo hình thức đổi công trình hạ tầng lấy quỹ đất để tích luỹ quỹ đất phục vụ cho các chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Đổi mới chiến lược tài chính: Đẩy nhanh việc bán sán phẩm với các chính sách chiết khấu hợp lý nhằm tăng tốc độ thu tiền, tập trung quản lý dòng tiền theo từng dự án; thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt xử lý các khoản nợ vay và lãi vay đã kéo dài nhiều năm.

Đổi mới chính sách nhân sự: Xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhân sự đột phá, cạnh tranh cao trong thị trường lao động để giữ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực có năng lực; đẩy mạnh các hoạt động đối thoại với người lao động, xây dựng văn hoá doanh nghiệp và cải thiện môi trường làm việc.

Việc thực thi các đổi mới trên các phương diện đã nêu tạo cho Phát Đạt khả năng nắm bắt các cơ hội thị trường, triển khai và thu hồi vốn đầu tư nhanh tại các dự án, đồng thời ngăn ngừa, giảm thiểu các rủi ro tài chính, rủi ro thị trường trong trung và dài hạn. Phát Đạt sẽ kiên trì và không ngừng nỗ lực trong công cuộc thực thi các đổi mới này.

Xin ông cho biết định hướng phát triển của Phát Đạt trong năm 2018 và những năm tiếp theo?

Năm 2018 và những năm tiếp theo Phát Đạt đã nhất trí đưa ra và quyết tâm thực hiện nhiều mục tiêu. Trong đó tăng trưởng lợi nhuận bình quân ở mức 30%/ năm và ổn định trong nhiều năm; vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 5.000 tỷ đồng; Thương hiệu Phát Đạt nằm trong Top 10 nhà phát triển dự án bất động sản và thương hiệu The EverRich nằm trong Top 10 thương hiệu căn hộ cao cấp trên thị trường bất động sản Việt Nam; Phát Đạt nằm trong Top 100 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Mục tiêu thương hiệu The EverRich nằm trong Top 10 thương hiệu căn hộ cao cấp trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Để thực hiện được những mục tiêu đó, Phát Đạt sẽ tiếp tục đổi mới chiến lược phát triển quỹ đất, chiến lược tài chính và chính sách nhân sự. Đẩy mạnh và triển khai cùng lúc các dự án BT, các dự án phát triển căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê tại TP.HCM.

Duy trì cơ cấu nợ vay hợp lý, ổn định và đảm bảo các chỉ số tài chính tốt. Liên danh, hợp tác với các tổ chức đầu tư, các nhà phát triển dự án bất động sản có kinh nghiệm và năng lực trong và ngoài nước.

Mở rộng mạng lưới đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối sản phẩm. Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự cạnh tranh và khác biệt. Tăng cường hoạt động truyền thông thương hiệu và gia tăng sức mạnh thương hiệu.

Thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trên thị trường chứng khoán. Duy trì quan hệ bền vững và chuyển tải thông tin hoạt động kịp thời và chính xác với các nhà đầu tư, cơ quan truyền thông, và cơ quan quản lý nhà nước.

Những giải pháp cụ thể mà Phát Đạt đề ra nhằm hiện thực hóa chiến lược nói trên?

Để thực hiện các chiến lược đó, Phát Đạt trong năm 2017 đã thực hiện các biện pháp như sau: HĐQT và Chủ tịch HĐQT tiếp tục thực hiện vai trò dẫn dắt đổi mới, tạo động lực thay đổi cho Phát Đạt.

Xây dựng lộ trình trung và dài hạn về phát triển các dự án và đưa sản phẩm ra thị trường, cân đối doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận theo tiến trình phát triển và hoàn thành các dự án.

Xây dựng kế hoạch tài chính trung và dài hạn, xác định các lộ trình tăng vốn chủ sở hữu, lộ trình huy động vốn vay, trái phiếu từ các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư tài chính.

Tổ chức khảo sát và đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, môi trường làm việc; xây dựng và triển khai theo lộ trình các kế hoạch duy trì, gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển đội ngũ kế thừa; từng bước triển khai thực hiện các kế hoạch cải thiện môi trường làm việc.

Tăng cường các hoạt động tiếp thị, truyền thông thương hiệu, gia tăng sức mạnh thương hiệu của thương hiệu Phát Đạt và thương hiệu The EverRich trong nhóm khách hàng mục tiêu.

Xây dựng các tiêu chí đánh giá, chọn lựa đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối sản phẩm; tăng cường trao đổi thông tin dự án và chủ động đàm phán việc hợp tác.

Tăng cường giới thiệu năng lực của Phát Đạt với các tổ chức đầu tư, các nhà phát triển dự án bất động sản trong và ngoài nước thông qua các hội nghị đầu tư, xúc tiến thương mại, gặp gỡ song phương.

Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin đối ngoại, tập trung vào việc chuyển tải các thông tin về hoạt động kinh doanh, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp đến các bên có liên quan.

Hình thành bộ phận quan hệ đối ngoại, tích cực tham gia các hoạt động gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư, các cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước. Tổ chức thực hiện và tuân thủ các quy định pháp luật về công bố thông tin.

Xin cảm ơn ông!

HÀ PHƯƠNG