Bất động sản tăng trưởng cao nhất trong 4 năm gần đây

Hồng Quân

21:00 01/07/2018

BizLIVE - Tăng trưởng ngành kinh doanh bất động sản 6 tháng đầu năm 2018 cao nhất, đạt mức 4,12%, và cao nhất trong 4 năm trở lại đây; đồng thời vốn FDI đang chảy mạnh vào bất động sản kể cả khi loại dự án gây đột biến ở Đông Anh, Hà Nội.

Bất động sản tăng trưởng cao nhất trong 4 năm gần đây
Báo cáo của Tổng cục thống kê cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, ngành kinh doanh bất động sản cả nước tăng trưởng 4,12%, cao nhất trong cùng kỳ so sánh 4 năm trở lại đây. Riêng ngành kinh doanh bất động sản TP. Hồ Chí Minh 5,32%.
Nguồn: Số liệu GSO 
Trong 6 tháng đầu 2018, hoạt động kinh doanh bất động sản cũng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 4,97 tỷ USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới, trong đó, dự án Thành phố thông minh tại Đông Anh, Hà Nội của nhà đầu tư Nhật Bản có vốn đăng ký là 4.138 triệu USD.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, vốn  FDI vào ngành kinh doanh bất động sản cả nước đạt gần 5,2 tỷ USD.
Riêng ở TP. Hồ Chí Minh, lượng vốn FDI đăng ký mới vào ngành kinh doanh bất động sản cao thứ 2 với 19 dự án và tổng vốn đầu tư đạt 123,8 triệu USD. So với cùng kỳ các năm trước, mặc dù vốn FDI đăng ký chảy vào ngành bất động sản TP. HCM  trong 6 tháng đầu 2018 chưa vượt đỉnh của 3 kỳ so sánh trở lại đây, nhưng tăng trưởng 146% so với cùng kỳ năm 2017.

HỒNG QUÂN