BizLIVE - HoREA đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cho vay lãi suất ưu đãi đối với những khoản giải ngân từ 01/01/2017 cho đến khi kết thúc hợp đồng, nhưng đề xuất này đã bị bác.
Bác đề xuất gia hạn gói 30.000 tỷ đồng cho vay bất động sản của HoREA
Ngân hàng Nhà nước đã ra văn bản về việc kết thúc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đúng hạn là 30/12/2016.
Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2016, gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được 95% số tiền cam kết cho vay và đạt con số 29.679 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. Số tiền còn lại của gói tín dụng 30.000 tỷ đồng là 321 tỷ đồng.
Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) đã gửi công văn kiến nghị Ngân hàng Nhà về việc tiếp tục ưu đãi lãi suất đối với số tiền giải ngân trong gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng từ ngày 01/01/2017 cho đến khi hết hợp đồng.
Ngân hàng Nhà nước đã có công văn trả lời HoREA về việc tiếp tục giải ngân cho người vay mua nhà từ ngày 01/01/2017 cho đến khi hết hợp đồng trong gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng.
Đối với các khách hàng giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.
Điều này được thể hiện trong Thông tư 25/2016/TT-NHNN quy định rõ đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31/12/2016.
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, báo cáo của các ngân hàng thương mại cho biết số tiền chưa giải ngân hết so với số cam kết cho vay là do khách hàng không còn nhu cầu giải ngân toàn bộ số tiền trên hợp đồng tín dụng, đã bố trí được một phần tư nguồn khác hoặc dự án bị chậm tiến độ…
Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng kiến nghị cơ chế tiếp nối hỗ trợ tín dụng cho đối tượng chính sách mua nhà ở xã hội thì Chính phủ đã chỉ đạo ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện nhiệm vụ này theo Nghị định 100/2015.
Theo đó, ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã ban hành các văn bản về quy định, quy trình nghiệp vụ, lãi suất cho vay, lãi suất tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn mua nhà ở xã hội.

LAN ANH