BizLIVE - Honda, Ford, Isuzu, Audi là những hãng xe có dòng xe triệu hồi do nhiều lỗi khác nhau trong đầu năm 2017.
[Infographic] Những mẫu xe ô tô được triệu hồi đầu năm 2017
Lexus RX350 là 1 trong những mẫu xe được triệu hồi đầu năm 2017.

MINH TRANG