Đầu số cứu nạn khẩn cấp của Việt Nam là 112

PV

13:17 08/02/2016

BizLIVE - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn. Số được sử dụng là 112.

Đầu số cứu nạn khẩn cấp của Việt Nam là 112

Ảnh minh họa.

Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp này là tạo ra một mộ hình kỹ thuật thông tin liên lạc, phục vụ cho việc tiếp nhận thông tin và yêu cầu các trợ giúp khẩn cấp. Đây cũng là biện pháp đã được nhiều nước sử dụng trong các tình huống cứu nạn, cứu hộ.
Đối với Việt Nam, hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ được tăng cường hiệu quả. Giúp giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Số điện thoại 112 sẽ đóng vai trò tiếp nhận các yêu cầu khẩn cấp trên phạm vi cả nước và có khả năng kết nối đến các hệ thống liên lạc đang có sẵn. 
Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được chuyển tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn.
Mục tiêu của Đề án là xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dựa trên hạ tầng kỹ thuật mạng viễn thông có sẵn tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc tại Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm, cứu nạn và tại các tỉnh thành phố để tiếp nhận thông tin. Từng bước tiến tới sử dụng thống nhất một số liên lạc khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn cho mọi tình huống.

PV

Từ khóa: công nghệ