Bộ Tư pháp sửa “Điều 292” về startup

Nguyễn Thắm

15:12 16/08/2016

BizLIVE - Bộ Tư pháp vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự 2015. Trong đó có điều 292 liên quan trực tiếp tới cộng đồng startup Việt Nam.  

Bộ Tư pháp sửa “Điều 292” về startup

Ảnh minh họa.

Sau nhiều ý kiến phản hồi, Bộ Tư pháp đã tiến hành lấy ý kiến việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Bộ Luật hình sự 2015 nhằm khắc phục những bất cập trong Bộ Luật hình sự năm 2015.
Trong đó, việc sửa đổi, bổ sung Điều 292 của Bộ Luật hình sự về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông cũng đã được đưa ra lấy ý kiến.
Cụ thể, Bộ Tư pháp cho biết, đang có hai luồng dư luận xung quanh Điều 292 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, hiện nay kinh doanh trên mạng đang là một hướng phát triển có tiềm năng và ngày càng có nhiều người tham gia. Vì vậy, pháp luật cần có cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực kinh doanh này..
Những dịch vụ được nêu trong Điều 292 của BLHS là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện và việc kinh doanh này nếu được thực hiện trên mạng máy tính, mạng viễn thông thì sẽ rất khó kiểm soát và dễ xảy ra vi phạm, số người bị hại có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn người. 
Tuy nhiên, quy định của Điều 292 của BLHS năm 2015 có phạm vi tương đối rộng và các từ ngữ sử dụng trong điều luật chưa thật sự phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật chuyên ngành. Do vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung theo hướng thu hẹp một cách hợp lý phạm vi xử lý hình sự về tội danh này, đồng thời điều chỉnh các quy định cụ thể trong điều luật cho phù hợp.
Theo loại ý kiến thứ hai thì cần loại bỏ hoàn toàn tội danh quy định tại Điều 292 của BLHS năm 2015 vì cho rằng, BLHS đã bỏ tội danh kinh doanh trái phép nhưng Điều 292 lại quy định tội “kinh doanh trái phép trên mạng”. Như vậy là không phù hợp.
 Điều 292 Bộ Luật hình sự 2015 là một điểm quan trọng mà các bạn trẻ cần nắm rõ trước khi khởi nghiệp (Ảnh minh họa)
Dự thảo "sửa" nhưng không "bỏ"
Loại ý kiến thứ hai này đã bị “bác bỏ”, và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật này được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất. Có nghĩa là, tiếp tục duy trì điều 292 nhưng sửa đổi một số nội dung.
Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi Điều 292 sửa đổi một số chi tiết.
1. Sửa từ "không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép" thành "chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật".
2. Chỉ xử lý khi thu lợi bất chính, bỏ xử lý khi có doanh thu.
3. Nâng mức thu lợi bất chính lên 100 triệu đồng, thay vì 50 triệu đồng như quy định trước đó.
Cụ thể, điều 292 sau khi sửa đổi như sau: “Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:
a) Kinh doanh vàng miếng trên tài khoản;
b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;
c) Kinh doanh đa cấp;
d) Trung gian thanh toán;
đ) Trò chơi điện tử trên mạng;
Còn điểm e khoản 1 điều 292 có 2 phương án được đưa ra. Ở Bộ Luật hình sự năm 2015, điểm e được quy định chung chung là “các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật”.
Điểm này đang được lấy ý kiến, một là liệt kê cụ thể các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông và hai là bỏ quy định tại điểm này.

NGUYỄN THẮM