Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành

Tình hình tài chính

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành

Địa chỉ: Xã Thanh Nghị
Điện thoại: (+84-226) 3757666
Fax: (+84-226) 3757888
Website: http://www.ximangxuanthanh.vn
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : XMXT Vật liệu xây dựng & Nội thất  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành