Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2015','Năm 2016']
 • Doanh thu (CN 2016)
  133.02 tỷ
 • Lợi nhuận
  1.83 tỷ
 • Cổ tức
  330.8
 • Tổng tài sản
  109.19 tỷ
 • Vốn điều lệ
  36.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

129,662,960130,629,264

LN thuần từ HĐKD

3,501,880-2,693,852

LN sau thuế TNDN

1,832,034778,053

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

109,194,91295,820,320

Tài sản ngắn hạn

92,823,70492,179,032

Tài sản dài hạn

16,371,2033,641,289

Tổng nợ phải trả

64,903,90453,279,368

Vay ngắn, dài hạn

482,000482,000

Vốn chủ sở hữu

44,291,01242,540,952

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO

Địa chỉ: Km18 quốc lộ 32, xã Đức Thượng
Website: http://www.vetvaco.com.vn
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
UPCOM : VXP Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 3,600,000 0

Bình luận

Lịch sự kiện

11/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/11/2017Ngày đăng ký cuối...

Doanh nghiệp cùng ngành