Công ty cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2016']
 • Doanh thu (CN 2016)
  30.25 tỷ
 • Lợi nhuận
  -2.76 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  132.64 tỷ
 • Vốn điều lệ
  10.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2016

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

30,252,772

LN thuần từ HĐKD

-6,066,347

LN sau thuế TNDN

-2,756,903

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

132,638,024

Tài sản ngắn hạn

130,956,032

Tài sản dài hạn

1,681,989

Tổng nợ phải trả

123,569,336

Vay ngắn, dài hạn

16,732,804

Vốn chủ sở hữu

9,068,688

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1

Địa chỉ: Số 56, ngõ 85 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung
Công ty cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 (Viwaseen.1), công ty con của Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam, là công ty có quy mô nhỏ chuyên thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
UPCOM : VW1 Xây dựng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 51,915,047 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành