Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','Năm 2017']
 • Doanh thu (CN 2017)
  90.92 tỷ
 • Lợi nhuận
  18.42 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  105.4 tỷ
 • Vốn điều lệ
  41.6 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

90,920,54481,059,43270,458,616

LN thuần từ HĐKD

23,344,73022,342,70819,612,576

LN sau thuế TNDN

18,421,31217,833,70815,274,930

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

105,403,40095,059,64882,646,080

Tài sản ngắn hạn

97,955,82488,281,58476,208,360

Tài sản dài hạn

7,447,5816,778,0616,437,720

Tổng nợ phải trả

15,699,33012,392,5679,885,211

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

89,704,07282,667,08872,760,872

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Địa chỉ: Số 19 Phố Thọ Tháp, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng
Điện thoại: (+84-04) 62660165
Fax: (+84-04) 62660249
Website: http://www.vietteltuvanthietke.com.vn
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel, tiền thân là Xí nghiệp khảo sát thiết kế thuộc Tổng Công ty  Viễn thông quân đội, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hạ tầng viễn thông, dân dụng. Địa bàn kinh doanh của công ty chủ yếu là thị trường trong nước và một số quốc gia do Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội đã và đang xúc tiến đầu tư mạng viễn thông như Peru, Mozambique, Haiti, Đông Timo… Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần vào năm 2010 và đặt trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : VTK Tư vấn & Hỗ trợ KD  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 4,160,000 0

Bình luận

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel (VTK) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06...

03/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2017Thời gian thanh...

08/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu tăng vốn...

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13...

08/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016Ngày đăng ký...

29/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường...

15/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015Tỷ lệ...

24/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần...

17/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Thời gian thực...

Doanh nghiệp cùng ngành