Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','Năm 2017']
 • Doanh thu (CN 2017)
  1,826.32 tỷ
 • Lợi nhuận
  235.34 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  6,832.66 tỷ
 • Vốn điều lệ
  1,470.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

1,826,320,3841,542,227,328430,740,832

LN thuần từ HĐKD

229,519,168110,937,976-2,135,212

LN sau thuế TNDN

235,343,760107,728,73630,679,368

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

6,832,655,3604,490,760,1923,477,030,656

Tài sản ngắn hạn

6,756,274,6884,455,326,7203,451,575,808

Tài sản dài hạn

76,380,69635,433,94025,454,942

Tổng nợ phải trả

4,971,360,7683,364,809,2162,458,808,576

Vay ngắn, dài hạn

1,263,912,832884,271,488-

Vốn chủ sở hữu

1,861,294,5921,125,950,8481,018,222,144

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Địa chỉ: 362 Phố Huế
Điện thoại: (+84-24) 39743655
Fax: (+84 4 39743655-+84 4 39743655) +84 4 39743655
Website: http://www.vpbs.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), được thành lập năm 2006, là một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của VPBank - Ngân hàng thương mại tư nhân lớn thứ 8 tại Việt Nam, là một trong những hãng bảo mật lớn nhất trên thị trường với vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Các lĩnh vực kinh doanh chính của VPBS bao gồm: dịch vụ ngân hàng đầu tư, môi giới chứng khoán, tự doanh. Với hoạt động cốt lõi là ngân hàng đầu tư, VPBS cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về vốn chủ sở hữu, vốn nợ thị trường, sáp nhập và mua lại (M&A) và tái cơ cấu công ty. Mạng lưới của công ty bao gồm một trụ sở chính với 2 văn phòng giao dịch tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : VPBS Môi giới chứng khoán  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng công bố nghị quyết HĐQT...

18/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng công bố bổ nhiệm ông...

Doanh nghiệp cùng ngành