Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','3Q/2017']
 • Doanh thu (3Q/2017)
  0.12 tỷ
 • Lợi nhuận
  -1.77 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  8.99 tỷ
 • Vốn điều lệ
  185.0 tỷ

Tình hình tài chính

3Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

122,314376,4818,616,382

LN thuần từ HĐKD

-1,775,248-3,007,161-5,854,632

LN sau thuế TNDN

-1,774,093-2,069,178-5,575,787

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

8,989,83310,864,04714,161,786

Tài sản ngắn hạn

7,233,0788,472,87710,923,879

Tài sản dài hạn

1,756,7552,391,1703,237,906

Tổng nợ phải trả

456,943557,0641,785,625

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

8,532,89010,306,98312,376,160

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina

Địa chỉ: 120 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84-28) 38219316
Fax: (+84-28) 38219312
Website: http://www.vinasecurities.com

Công ty Cổ phần chứng khoán Vina (“VNSC”) được thành lập vào năm 2006 với vốn điều lệ là 45 tỷ đồng. VNSC kinh doanh các nghiệp vụ gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán. Doanh thu 2014 đạt 17,7 tỷ đồng trong đó doanh thu từ hoạt động tư vấn chiếm 58%, hoạt động môi giới chiếm 32%.

Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : VNSC Môi giới chứng khoán  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
18,500,000 18,500,000 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành