Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - Công ty Cổ phần

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2015']
 • Doanh thu (CN 2015)
  1,934.26 tỷ
 • Lợi nhuận
  160.47 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  1,791.81 tỷ
 • Vốn điều lệ
  876.03 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

1,927,035,648

LN thuần từ HĐKD

157,240,624

LN sau thuế TNDN

160,467,584

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

1,791,807,104

Tài sản ngắn hạn

988,145,920

Tài sản dài hạn

803,661,184

Tổng nợ phải trả

642,253,568

Vay ngắn, dài hạn

217,145,424

Vốn chủ sở hữu

1,149,553,536

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - Công ty Cổ phần

Địa chỉ: 120 Hàng Trống
Điện thoại: (+84-04) 38255618
Fax: (+84-04) 38256856
Website: http://www.vinamotor.vn
Vinamotor chính thức được thành lập theo Quyết định số: 189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2003. Các hoạt động chính của công ty là Sản xuất các loại ô tô khách, ô tô tải mang thương hiệu Vinamotor và Transinco Công ty đã tiến hành IPO vào 11/01/2016 với tổng giá trúng thầu là 1250,5 tỷ đồng. Công ty chiếm thị phần 3% tại Việt Nam
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : VNMOTOR Sản xuất ô tô  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành