Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2013']
 • Doanh thu (CN 2013)
  17,394.98 tỷ
 • Lợi nhuận
  -387.31 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  298,986.37 tỷ
 • Vốn điều lệ
  12,485.3 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2013

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

-3,563,187,200

LN thuần từ HĐKD

-387,307,008

LN sau thuế TNDN

-387,307,008

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

298,986,373,120

Tài sản ngắn hạn

-

Tài sản dài hạn

-

Tổng nợ phải trả

283,145,863,168

Vay ngắn, dài hạn

-

Vốn chủ sở hữu

15,840,514,048

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: 25A Cát Linh
Điện thoại: (+84-24) 37365659
Fax: (+84-24) 37365672
Website: http://www.vdb.gov.vn

Ngân hàng phát triển Việt Nam được thành lập năm 2006. Ngân hàng có vốn điều lệ 30.000 tỷ đồng và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Ngân hàng có 54 chi nhánh, trải dài cả nước. Ngân hàng đã ký 751 hợp đồng tín dụng với số vốn vay là 9.272 tỷ đồng và đang quản lý 390 dự án ODA cho vay với số vốn vay tương đương 10.987 triệu USD. Ngoài ra, hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ rất nhiều trong công tác huy động vốn nước ngoài cho các dự án trọng điểm như Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tín dụng xuất khẩu với Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). Ngân hàng cũng quảng bá hình ảnh, củng cố và mở rộng mối quan hệ với các đối tác, hòa nhập vào sân chơi chung với các tổ chức tài chính trong khu vực như ADFIAP, AEBE.

Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : VNDB Ngân hàng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành