Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','Năm 2017']
 • Doanh thu (CN 2017)
  2,603.01 tỷ
 • Lợi nhuận
  299.13 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  1,002.28 tỷ
 • Vốn điều lệ
  500.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

2,952,254,2081,620,914,560797,540,288

LN thuần từ HĐKD

345,071,424-200,934,000-392,361,600

LN sau thuế TNDN

299,125,280-251,289,344-417,902,464

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

1,002,275,7761,053,122,688764,336,448

Tài sản ngắn hạn

678,197,184645,618,304342,162,464

Tài sản dài hạn

324,078,560407,504,352422,174,016

Tổng nợ phải trả

1,086,739,4561,636,711,6801,096,636,160

Vay ngắn, dài hạn

13,722,88118,928,17415,610,172

Vốn chủ sở hữu

-84,463,680-583,588,992-332,299,648

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông

Địa chỉ: 11 Nguyễn Thị Diệu, P. 6
Điện thoại: (+84-28) 39309977
Fax: (+84 8 39309977-+84 8 39309977) +84 8 39309977
Website: http://www.vass.com.vn
CTCP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) được thành lập ngày 7/11/2003 với vốn điều lệ ban đầu là 72 tỷ đồng. Từ năm 2004 tới năm 2010, công ty lần lượt tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, 200 tỷ đồng và 345 tỷ đồng. Cuối năm 2010, công ty một lần nữa tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng, trở thành 1 trong 10 DN bảo hiểm có vốn điều lệ cao nhất thị trường bảo hiểm Việt Nam. Bảo hiểm Viễn Đông, tính tới cuối năm 2011, có 1 trụ sở chính, 2 văn phòng, 26 chi nhánh, 20 phòng/ban kinh doanh với mạng lưới hơn 1.500 đại lý.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : VASS Bảo hiểm phi nhân thọ  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
40,000,000 0 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành