Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','Năm 2017']
 • Doanh thu (CN 2017)
  1,082.59 tỷ
 • Lợi nhuận
  729.65 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  2,814.88 tỷ
 • Vốn điều lệ
  1,000.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

1,082,585,472824,180,288620,834,944

LN thuần từ HĐKD

917,661,184604,054,592529,982,304

LN sau thuế TNDN

729,647,872483,103,872413,043,232

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

2,814,882,0482,241,688,0641,772,456,704

Tài sản ngắn hạn

2,798,502,4002,228,971,7761,762,928,640

Tài sản dài hạn

16,379,77712,716,0339,528,048

Tổng nợ phải trả

211,869,104339,742,848191,216,416

Vay ngắn, dài hạn

40,000,000--

Vốn chủ sở hữu

2,603,013,1201,901,945,0881,581,240,192

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 22201039
Fax: (+84 4 22201039-+84 4 22201039) +84 4 22201039
Website: http://www.tcbs.com.vn
Được thành lập vào năm 2008 dưới sự góp vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương (Techcombank), Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương là một trong những công ty chứng khoán lớn nhất trên thị trường với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Các nghiệp vụ chính của công ty bao gồm ngân hàng đầu tư, đầu tư trực tuyến, và phân tích và quản lý đầu tư. Với hoạt động cốt lõi là ngân hàng đầu tư, TCBS cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về vốn chủ sở hữu và vốn nợ thị trường, sáp nhập và mua lại (M&A) và tái cơ cấu doanh nghiệp. Trong năm 2014, doanh thu từ các dịch vụ tư vấn đóng góp 227,9 tỷ đồng (chiếm 59,5% tổng doanh thu) trong khi doanh thu từ bảo lãnh phát hành chứng khoán chiếm 14% tổng doanh thu công ty. Doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng tăng hơn 48 lần so với năm 2013.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : TCBS Môi giới chứng khoán  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố miễn nhiệm bà Đinh Thị Thu Nga chức vụ Trưởng BKS...

15/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương công bố bổ nhiệm bà Đỗ Tú Anh chức vụ Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thay thế ông Nhâm Hà Hải từ...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương công bố nghị quyết HĐQT về viêệc ban hành kếhoạch dự phòng các tình huống khẩn cấp tại Công...

27/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh và nhân sự năm...

Doanh nghiệp cùng ngành