Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2012']
 • Doanh thu (CN 2012)
  4,071.16 tỷ
 • Lợi nhuận
  -8,835.22 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  15,553.35 tỷ
 • Vốn điều lệ
  3,002.82 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2012

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

-1,743,160,320

LN thuần từ HĐKD

-5,128,499,712

LN sau thuế TNDN

-8,835,219,456

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

15,553,351,680

Tài sản ngắn hạn

-

Tài sản dài hạn

-

Tổng nợ phải trả

21,172,973,568

Vay ngắn, dài hạn

-

Vốn chủ sở hữu

-5,619,621,888

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: 145 - 147 - 149 Hùng Vương, P.2
Điện thoại: (+84-272) 3524639
Fax: (+84-272) 3524900
Website: http://www.vncb.vn
Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Đại Tín – TRUSTBank chính thức thành lập vào năm 1989, với tên gọi là Ngân hàng TMCP nông thôn Rạch Kiến - ngân hàng cổ phần đầu tiên của tỉnh Long An, và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động số 0047/NH-GP ngày 29/12/1993, trụ sở chính tại số 1, Thị tứ Long Hòa, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. Ngày 17/08/2007, theo quyết định số 1931/QĐ-NHNN, Ngân hàng TMCP nông thôn Rạch Kiến được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng TMCP đô thị và đổi tên thành Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín, theo quyết định số 2136/QĐ-NHNN ngày 17/09/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ ngày 25/10/2010, vốn điều lệ của TRUSTBank chính thức đạt 3.000 tỷ đồng.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : TB Ngân hàng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 750,000,000 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành