Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016']
 • Doanh thu (CN 2016)
  80.15 tỷ
 • Lợi nhuận
  5.34 tỷ
 • Cổ tức
  450
 • Tổng tài sản
  90.87 tỷ
 • Vốn điều lệ
  42.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

80,153,14481,042,48092,179,576

LN thuần từ HĐKD

5,021,414631,6926,435,937

LN sau thuế TNDN

5,336,4842,872,2157,773,558

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

90,867,936103,251,864104,967,952

Tài sản ngắn hạn

31,989,21624,758,44423,000,368

Tài sản dài hạn

58,878,71278,493,41681,967,584

Tổng nợ phải trả

27,027,71241,476,48439,170,512

Vay ngắn, dài hạn

15,655,99929,615,96230,868,602

Vốn chủ sở hữu

63,840,22061,775,37665,797,440

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú

Địa chỉ: 994 đường Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa
Điện thoại: (+84-251) 3838191
Fax: (+84-251) 3837580
Website: http://www.vantaisonadezi.com.vn
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi (Sonadezi TJC), tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1996, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ. Ngoài ra công ty còn kinh doanh một số ngành nghề khác như du lịch, nhà hàng, khách sạn, bán buôn máy móc, vật liệu thiết bị xây dựng, bất động sản… Vốn điều lệ của công ty là 42 tỷ đồng. Năm 2014, mặc dù doanh thu thuần giảm 3,16% nhưng lợi nhuận sau thuế đã tăng 13,23% so với năm 2013.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : STJ Vận tải hành khách & Du lịch  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 4,200,000 0

Bình luận

Lịch sự kiện

14/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/06/2017Ngày đăng ký cuối...

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng ký cuối...

24/03/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi  công bố thay đổi tên Công ty thành  Công ty Cổ phần Vận tải...

25/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

19/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29...

27/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2015Tỷ lệ thực hiện:...

30/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2015Thời gian thực hiện: dự kiến cuối...

Doanh nghiệp cùng ngành