Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2015','Năm 2016']
 • Doanh thu (CN 2016)
  3,895.08 tỷ
 • Lợi nhuận
  35.9 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  244.91 tỷ
 • Vốn điều lệ
  40.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

3,895,078,6563,856,158,208

LN thuần từ HĐKD

-12,676,045-24,698,140

LN sau thuế TNDN

35,898,27636,150,796

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

244,909,536287,157,216

Tài sản ngắn hạn

178,312,400237,339,008

Tài sản dài hạn

66,597,14449,818,236

Tổng nợ phải trả

96,339,656164,696,304

Vay ngắn, dài hạn

1,210,0002,530,000

Vốn chủ sở hữu

148,569,888122,460,920

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

Địa chỉ: 107/3 Phạm Hùng, Phường 9, , Vĩnh Long
Điện thoại: (+84-270) 3880355
Fax: (+84 270 3880355-+84 270 3880355) +84 270 3880355
Website: http://www.sabeco.com.vn
Công ty Cổ phần Thương mại Sabeco Sông Tiền được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 54.0.3.000030 so Sở KHĐT tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 17/3/2006. Năm 2008, công ty tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên thành 40 tỷ đồng.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
UPCOM : SST Sản xuất bia  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 4,000,000 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/03/2018Ngày đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành