Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2012','Năm 2013','Năm 2014','Năm 2015']
 • Doanh thu (CN 2015)
  3,100.95 tỷ
 • Lợi nhuận
  23.44 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  236.76 tỷ
 • Vốn điều lệ
  60.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

3,100,946,4322,750,715,9042,454,226,688

LN thuần từ HĐKD

-33,124,59036,258,59611,035,667

LN sau thuế TNDN

23,444,77022,089,4108,933,726

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

236,757,248192,039,584224,765,904

Tài sản ngắn hạn

184,237,040137,009,200193,945,792

Tài sản dài hạn

52,520,20855,030,38430,820,114

Tổng nợ phải trả

108,257,08075,268,848118,696,224

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

128,500,176116,770,736106,069,680

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Địa chỉ: Quốc lộ 1, Xã Diên Phú
Điện thoại: (+84-258) 3771179
Fax: (+84-258) 3770779
Website: http://www.sabeco.com.vn
Công ty Cổ phần Thương mại Sabeco Nam Trung Bộ thành lập ngày 31/12/2005. Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán rượu, nước giải khát. Vốn điều lệ hiện tại là 60 tỷ đồng. Công ty có một cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Thương mại Sabeco (sở hữu 90%). Công ty có 2 chi nhánh tại Ninh Thuận và Bình Thuận.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : SNTB Sản xuất bia  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
6,000,000 6,000,000 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành