Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2016','Năm 2017']
 • Doanh thu (CN 2017)
  158.35 tỷ
 • Lợi nhuận
  33.05 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  160.28 tỷ
 • Vốn điều lệ
  144.99 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2017 Năm 2016

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

158,220,688142,815,296

LN thuần từ HĐKD

28,705,86619,219,732

LN sau thuế TNDN

33,052,97622,694,872

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

160,278,624180,291,040

Tài sản ngắn hạn

49,167,73244,241,360

Tài sản dài hạn

111,110,896136,049,680

Tổng nợ phải trả

233,471,136286,536,512

Vay ngắn, dài hạn

192,624,512240,592,144

Vốn chủ sở hữu

-73,192,496-106,245,472

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam

Địa chỉ: Số 83A phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
UPCOM : RVN Khách sạn  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 14,498,707 0

Bình luận

Lịch sự kiện

13/10/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam (RVN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2017Ngày đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành