Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','Năm 2017']
 • Doanh thu (CN 2017)
  12,870.12 tỷ
 • Lợi nhuận
  79.03 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  5,610.45 tỷ
 • Vốn điều lệ
  169.75 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

12,862,705,66411,442,771,9688,712,621,056

LN thuần từ HĐKD

89,689,424101,107,21642,627,512

LN sau thuế TNDN

79,031,25682,847,96036,946,980

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

5,610,445,8243,749,923,5842,861,906,176

Tài sản ngắn hạn

5,570,727,9363,718,940,9282,831,173,632

Tài sản dài hạn

39,717,54830,982,49830,732,868

Tổng nợ phải trả

5,240,249,3443,501,550,0802,682,223,360

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

370,196,512248,373,488179,683,008

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa
Điện thoại: (84-28) 38323009
Fax: (84-28) 38539126
Website: http://www.phytopharma.vn
Thành lập năm 1977, Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 (“Phytopharma”) là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang hình thức cổ phần từ năm 2002, nhà nước sở hữu 17,68%. Công ty (i) chuyên kinh doanh nguyên liệu và thành phần đông nam dược, thành phẩm tân dược, dụng cụ y tế, bao bì hương liệu, mỹ phẩm để hổ trợ cho việc phát triển dược liệu; (ii) Sản xuất thuốc đông dược, nguyên liệu, hương liệu, tinh dầu; (iii) Chế biến dược liệu. Công ty sở hữu 100% 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung Ương 2 tại Hà Nội và Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung Ương 2 Phytopharma Sài Gòn.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : PHYTO Dược phẩm  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

25/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07...

25/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/20116Thời...

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2016Thời gian thực hiện...

12/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Công Chiến chức vụ Chủ...

25/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 20...

06/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

05/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07...

20/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

12/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2015.

12/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2015Thời gian thực hiện...

10/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02...

02/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

01/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Khánh Chi chức vụ Kế...

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phận chức vụ Phó...

04/08/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014 cho CĐHH:Ngày đăng ký cuối cùng:...

18/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07...

27/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

23/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố miễn nhiệm ông Phạm Trung Hiếu chức vụ Phó...

23/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Ngà Huế chức vụ...

08/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013...

27/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2014.

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2014Thời gian thực hiện:...

01/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố miễn nhiệm ông Phạm Anh Kiệt chức vụ TGĐ từ...

23/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu chức vụ Phó...

20/01/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 15...

08/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2...

12/09/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày đăng ký cuối cùng...

19/08/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08...

03/08/2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2013.

03/08/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2013Thời gian thực hiện: 03/08...

25/11/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 trả cổ tức bổ sung năm 2011 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 15...

15/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán bổ sung cổ...

22/09/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

15/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 10...

02/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 10/05/2012...

22/11/2011

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11...

30/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2011Thời...

30/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 trả cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08...

04/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 05/08...

30/07/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

14/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

15/02/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 10...

07/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

21/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

29/12/2009

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền tỷ lệ...

23/12/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

08/08/2009

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.

Doanh nghiệp cùng ngành