Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2012','Năm 2014','Năm 2015']
 • Doanh thu (CN 2015)
  758.39 tỷ
 • Lợi nhuận
  14.41 tỷ
 • Cổ tức
  1,500
 • Tổng tài sản
  466.62 tỷ
 • Vốn điều lệ
  62.8 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2015 Năm 2014 Năm 2012

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

754,908,096596,063,232526,690,752

LN thuần từ HĐKD

18,762,90614,194,8176,268,476

LN sau thuế TNDN

14,411,18511,303,7474,712,871

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

466,623,808384,559,200336,752,512

Tài sản ngắn hạn

394,743,840310,807,104256,334,544

Tài sản dài hạn

71,879,98473,752,07280,417,952

Tổng nợ phải trả

353,320,960276,019,008232,969,248

Vay ngắn, dài hạn

95,204,20883,399,432101,579,432

Vốn chủ sở hữu

113,302,864108,540,176103,783,264

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Địa chỉ: 358 Giải Phóng, Phường Phương Liệt
Điện thoại: (+84-24) 38643360
Fax: (+84-24) 38641584
Website: http://www.mediplantex.com

Công ty cổ phần Dược Trung ương MEDIPLANTEX (Mediplantex) chính thức thành lập năm 2004 với mức vốn điều lệ là 17 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cổ phần của Nhà nước là 28%. Công ty đã trải qua hai lần tăng vốn điều lệ từ 17 tỷ đồng lên mức hơn 50 tỷ đồng hiện nay. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Mediphantex được phân ra làm 3 mảng chính, bao gồm: hoạt động sản xuất thuốc, xuất khẩu, và nhập khẩu thuốc, trong đó doanh thu từ phân phối hàng thuốc nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất (64.33% năm 2011) Sản phẩm sản xuất thế mạnh nhất của Mediplantex là các sản phẩm thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc chống sốt rét được chiết suất từ cây thanh cao hoa vàng. Thị trường nhập khẩu thuốc của Mediplantex chủ yếu từ Hàn Quốc. Về xuất khẩu thuốc chủ yếu sang thị trường Lào, Myanma các dòng sản phẩn thuốc sốt rét, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu chiếm từ 8 -10% tổng doanh thu. Ngày 22/6/2012, Mediplantex chính thức niêm yết 5.024.100 Cổ phiếu trên sàn GDCK Hà Nội.

Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : MED Dược phẩm  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
6,280,095 6,280,095 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (MED) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-04...

02/10/2017

Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (MED) công bố hủy ngày 13/09/2017 là ngày đăng ký cuối...

29/08/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (MED) tổ chức lấy ý kiến cổ đông băng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12...

02/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07...

10/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03...

08/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2016Ngày đăng ký...

24/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07...

20/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2015 Tỷ lệ...

10/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư...

07/08/2012

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex hủy niêm yết trên HNX:Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 5.024...

22/06/2012

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ phiếu niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành