Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','1Q/2016']
 • Doanh thu (1Q/2016)
  25.33 tỷ
 • Lợi nhuận
  0.45 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  55.4 tỷ
 • Vốn điều lệ
  46.18 tỷ

Tình hình tài chính

1Q/2016 Năm 2015 Năm 2014

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

25,289,122110,717,960111,149,624

LN thuần từ HĐKD

471,512-1,118,5421,432,926

LN sau thuế TNDN

446,2641,235,1821,141,828

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

55,399,04860,655,26062,741,144

Tài sản ngắn hạn

44,523,92049,548,39249,632,528

Tài sản dài hạn

10,875,12611,106,86813,108,620

Tổng nợ phải trả

6,458,02512,160,49914,246,385

Vay ngắn, dài hạn

--7,559,961

Vốn chủ sở hữu

48,941,02448,494,76048,494,760

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang

Địa chỉ: 157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6
Điện thoại: (+84-273) 3870262
Fax: (+84-273) 3880732
Website: http://www.channuoitg.com.vn
Công Ty TNHH MTV Chăn Nuôi Tiền Giang (LIBREXCO) có tiền thân là Xí nghiệp Liên hiệp Chăn nuôi Tiền Giang, được thành lập vào ngày 13/08/1982. Công ty hoạt động theo mô hình khép kín từ khâu sản xuất thức ăn, chăn nuôi heo con giống, heo thịt, nuôi trồng thuỷ sản và chế biến thực phẩm. LIBREXCO đang quản lý và vận hành Nhà máy thức ăn chăn nuôi Mỹ Tường với công suất 15.000 tấn thức ăn chăn nuôi/năm, 03 Xí nghiệp chăn nuôi với tổng năng lực sản xuất trên 950 tấn heo thịt hơi và 450 tấn heo con giống, 01 Xí nghiệp chế biến thực phẩm và 01 Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : LIBREX Nuôi trồng nông & hải sản  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành