Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2013','Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016']
 • Doanh thu (CN 2016)
  1,042.66 tỷ
 • Lợi nhuận
  118.11 tỷ
 • Cổ tức
  1,500
 • Tổng tài sản
  4,820.95 tỷ
 • Vốn điều lệ
  876.15 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

1,042,226,1121,431,462,272898,994,688

LN thuần từ HĐKD

140,744,800403,186,016118,871,288

LN sau thuế TNDN

118,110,008502,616,32090,826,184

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

4,820,947,4564,181,516,0325,013,302,272

Tài sản ngắn hạn

1,073,535,2961,036,790,656952,890,944

Tài sản dài hạn

3,747,412,4803,144,725,5044,060,411,136

Tổng nợ phải trả

2,338,960,3841,627,562,3682,614,425,344

Vay ngắn, dài hạn

1,465,667,9681,125,966,8481,604,574,720

Vốn chủ sở hữu

2,481,987,5842,553,953,7922,398,876,672

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty

Địa chỉ: Số 63 - 65 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình,
Điện thoại: (+84-28) 62959234
Fax: (+84-28) 39141928
Website: http://www.libertycorp.com.vn
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty có tiền thân là Khách sạn Quê Hương Liberty-một doanh nghiệp nhà nước, được thành lập vào tháng 07/1985. Công ty chuyên kinh doanh dịch vụ nhà hàng và khách sạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011, Quê Hương Liberty tăng vốn điều lệ lên 649 tỷ đồng. Doanh nghiệp  hiện đang sở hữu 2 khách sạn tiêu chuẩn 4 sao là Liberty Central Saigon Centre và Liberty Central Saigon Riverside, 3 khách sạn tiêu chuẩn 2-3 sao bao gồm khách sạn Quê Hương 2, Liberty Saigon Greenview (Quê Hương 3), Liberty Saigon Parkview (Quê Hương 4), 2 khách sạn do tập đoàn quốc tế quản lý là Novotel Saigon Centre và Pullman Saigon Centre, 2 trung tâm hội nghị-tiệc cưới là Metropole và Á Đông.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : LIBERTY Khách sạn  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/11/2011

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty phát hành cổ phiếu ra công chúng:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2011Số lượng cổ phiếu...

31/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06...

01/08/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2011Thời gian...

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 14...

14/06/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày đăng ký cuối cùng:...

23/03/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

23/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2011Thời gian thực hiện:...

11/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2010Thời gian...

12/07/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07...

29/06/2010

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

29/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2010Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 29/6...

24/12/2009

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12...

03/09/2009

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty phát hành cổ phiếu ra công chúng:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2009Số lượng cổ phiếu dự...

07/07/2009

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07...

18/06/2009

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

18/06/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2009Thời gian thực hiện: 08h30, ngày...

25/12/2008

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 23...

23/12/2008

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty phát hành cổ phiếu thưởng:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2008Tỷ lệ thực...

Doanh nghiệp cùng ngành