Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2016','Năm 2017']
 • Doanh thu (CN 2017)
  98.93 tỷ
 • Lợi nhuận
  5.25 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  112.07 tỷ
 • Vốn điều lệ
  105.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2017 Năm 2016

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

98,926,008100,556,888

LN thuần từ HĐKD

6,074,0869,662,654

LN sau thuế TNDN

5,252,4608,807,150

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

112,066,328135,427,856

Tài sản ngắn hạn

17,238,63616,752,464

Tài sản dài hạn

94,827,704118,675,392

Tổng nợ phải trả

61,858,54090,472,520

Vay ngắn, dài hạn

53,4746,876,255

Vốn chủ sở hữu

50,207,79244,955,332

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai

Địa chỉ: Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương,
Điện thoại: (+84-214) 3835565
Fax: (+84-214) 3835565
Website: http://www.vanglaocai.com.vn
Công ty Cổ phần vàng Lào Cai (GLC) được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 45 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là khai thác, tuyển khoáng, sản xuất tinh quặng vàng. Trải qua 2 lần tăng vốn, đến 2016, vốn điều lệ củ Công ty là 105 tỷ đồng. Tháng 9, 2018 GLC trở thành công ty đại chúng
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
UPCOM : GLC Khai khoáng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 10,500,000 105,000,000,000

Bình luận

Giá trong ngày

10.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.0
Giá mở cửa10.0
Giá cao nhất10.0
Giá thấp nhất10.0
Giá đóng cửa10.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)105.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)500.2
P/E20.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)4,781.7
P/B2.1
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

10.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành