Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất Nhập khẩu Côn Đảo

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2012','Năm 2013','Năm 2014']
 • Doanh thu (CN 2014)
  608.23 tỷ
 • Lợi nhuận
  10.72 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  186.19 tỷ
 • Vốn điều lệ
  80.09 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

607,757,184672,958,336929,955,776

LN thuần từ HĐKD

12,458,906-8,845,48612,934,318

LN sau thuế TNDN

10,723,717-10,646,86712,942,010

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

186,187,728204,435,136230,959,040

Tài sản ngắn hạn

77,284,168102,479,608132,038,032

Tài sản dài hạn

108,903,560101,955,52898,921,000

Tổng nợ phải trả

92,680,120121,651,240135,116,816

Vay ngắn, dài hạn

36,228,14849,828,87247,672,876

Vốn chủ sở hữu

93,507,61682,783,89695,842,216

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất Nhập khẩu Côn Đảo

Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo tiền thân là Xí nghiệp vận tải và khai thác Bến Đầm được thành lập ngày 30/10/1989. Vốn điều lệ hiện nay của công ty là 80 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là khai thác và chế biến nuôi trồng, bảo quản, kinh doanh các mặt hàng thủy sản, chế biến nước mắm; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Công ty chủ yếu phân phối sản phẩm tại tỉnh Vũng Tàu và Hậu Giang.

Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : COIMEX Nuôi trồng nông & hải sản  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 8,008,620 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành