Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

BTP

15.5 ▲

3.45 (28.63%)

Biến động giá

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2015','Năm 2016','Năm 2017','3Q/2018']
 • Doanh thu (3Q/2018)
  996.07 tỷ
 • Lợi nhuận
  96.66 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  1,859.14 tỷ
 • Vốn điều lệ
  604.86 tỷ

Tình hình tài chính

3Q/2018 Năm 2017 Năm 2016

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

996,074,6882,443,914,2401,667,847,296

LN thuần từ HĐKD

124,701,064107,895,448150,270,080

LN sau thuế TNDN

96,664,80092,149,648119,839,880

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

1,859,135,6162,974,486,0161,806,520,448

Tài sản ngắn hạn

1,259,061,1202,368,866,0481,300,389,248

Tài sản dài hạn

600,074,432605,620,032506,131,168

Tổng nợ phải trả

715,510,4641,852,930,944700,253,376

Vay ngắn, dài hạn

515,387,776548,760,768536,566,080

Vốn chủ sở hữu

1,143,625,0881,121,555,3281,106,267,136

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD
Samarang UCITS - Samarang Asian ProsperityCổ đông lớnMua005,236,21014/11/20175,236,210
Halley Sicav - Halley Asian ProsperityCổ đông lớnBán5,236,2100-5,236,21014/11/20170
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí MinhCổ đông lớnBán300,000300,000-300,00029/06/20160
Halley Sicav - Halley Asian ProsperityCổ đông lớnMua4,208,370035,00015/05/20154,243,370
Halley Sicav - Halley Asian ProsperityCổ đông lớnMua3,574,4600100,00024/04/20153,674,460

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương
Điện thoại: (+84-254) 2212811
Fax: (+84-254) 3825985
Website: http://www.btp.com.vn
Nhà máy Điện Bà Rịa (nay là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa) được thành lập ngày 24/12/1992, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực 2 thuộc Bộ Năng Lượng. Năm 1995 Nhà máy chuyển thành đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa chuyển sang hạch toán tài chính độc lập ngày 1/7/2005. Ngày 29/12/2006 Công ty Nhiệt điện Bà Rịa đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần với tên mới là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. Sản lượng điện sản xuất của công ty chiếm khoảng 3,4% sản lượng điện cả nước. BTP có địa bàn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chuyên cung cấp điện cho khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 604 tỷ đồng tính đến năm 2015.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
HSX : BTP Sản xuất & Phân phối Điện  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
60,485,600 60,485,600 937,526,800,000

Bình luận

Giá trong ngày

15.5

3.45 (28.63%)
Giá tham chiếu12.05
Giá mở cửa11.55
Giá cao nhất12.05
Giá thấp nhất11.5
Giá đóng cửa12.05
Khối lượng8,700
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)60,485,600
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)937.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,270.0
P/E6.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,989.3
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)20.9
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

12.05

0.15 (1.26%)

8,700100,580
16/01

11.90

0.00 (0.00%)

3,61042,980
16/01

11.90

0.00 (0.00%)

3,61042,980
15/01

11.90

0.10 (0.83%)

4,62054,930
14/01

12.00

0.20 (1.63%)

40480
13/01

12.20

0.05 (0.40%)

5306,490
10/01

12.25

0.25 (2.08%)

2803,000
09/01

12.00

0.30 (2.43%)

92011,040
08/01

12.30

0.00 (0.00%)

30370
07/01

12.30

0.00 (0.00%)

5006,150
06/01

12.30

0.10 (0.80%)

6,75081,030

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

29/11/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/11/2018Ngày đăng ký cuối cùng ...

29/10/2018

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2018Thời...

12/09/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

25/06/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/05/2018Ngày đăng ký cuối cùng ...

01/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng ...

23/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

01/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/02/2018:-...

12/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) công bố nghị quyết HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ bất thường năm...

29/12/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2018 Ngày đăng ký cuối cùng ...

22/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất...

15/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) công bố miễn nhiệm ông Phạm Quốc Thái chức vụ Phó TGĐ...

02/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Bảo Xuân chức vụ Người...

26/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) công bố nghị quyết HĐQT về: - BCTC quý 3/2017- Kết quả SXKD...

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị...

20/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

03/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Huy chức vụ Phó Tổng giám...

31/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 05...

15/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung họp...

16/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa  công bố nghị quyết HĐQT về:-  Báo cáo tài chính Q4/2016 -...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố miễn nhiệm ông Phan Văn Dũng chức vụ Phó TGĐ...

11/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài chính Q3/2016- Báo cáo thực...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

28/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

07/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng...

26/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016 Ngày đăng ký...

21/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 05/04...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

02/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Đính chính Nghị quyết HĐQT ngày 30/10/2015.

30/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo tài chính Q3/2015- Kết quả...

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2015 Ngày đăng ký cuối...

05/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 tỷ lệ 10...

26/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2015 Ngày đăng ký...

26/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

25/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2014 và kế...

25/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố ông Trương Quốc Phúc, ủy viên HĐQT, từ nhiệm ngày...

25/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - Báo cáo của HĐQT...

31/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT thông qua:- Báo cáo tài chính Q3/2014, kế...

04/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2014Ngày...

24/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

27/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014.Tải...

29/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

06/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014Ngày đăng...

26/08/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 08/08/2013 Lý do và mục đích...

23/07/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

BTP: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

23/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về trả cổ tức năm...

12/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán lại cổ...

11/07/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

BTP: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

04/06/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

29/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2013 - Lý do và mục...

04/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

04/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

02/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

25/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

02/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/06/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 15/06/2012 Lý do...

23/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BTP: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2012 Ngày đăng ký cuối cùng :...

10/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTP: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các...

10/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

04/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BTP: Nghị quyết 2011Link download

29/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối...

01/04/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

BTP: Giao dịch cổ phiếu quỹ Link download

28/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

14/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

03/01/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện bà Rịa (BTP) công bố thông tin đăng ký mua cổ phiếu quỹ như sau: Tên công ty:...

04/10/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm...

04/10/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link download ...

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2010 (Theo: hsx.vn)

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hsx.vn)

11/06/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trịLink Download

25/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

NQ ĐHĐCĐ vắn tắt:Kết quả SXKD năm 2009: điện năng SX 2.180.242 MWh, điện thương phẩm 2.112.515 MWh, doanh...

27/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010Tổng lợi nhuận 2010 luỹ kế đến 31/3/2010: 37,664 tỷ đồng.

25/11/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam