Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2012','Năm 2014','2Q/2015']
 • Doanh thu (2Q/2015)
  584.57 tỷ
 • Lợi nhuận
  143.57 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  1,053.77 tỷ
 • Vốn điều lệ
  419.18 tỷ

Tình hình tài chính

2Q/2015 Năm 2014 Năm 2012

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

563,411,712526,970,144363,680,000

LN thuần từ HĐKD

182,473,08874,286,49664,089,632

LN sau thuế TNDN

143,571,29658,964,37252,889,040

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

1,053,770,880396,602,560301,008,064

Tài sản ngắn hạn

765,341,056276,898,528190,522,560

Tài sản dài hạn

288,429,824119,704,040110,485,520

Tổng nợ phải trả

446,158,784140,976,99282,537,576

Vay ngắn, dài hạn

115,604,83237,999,2762,262,490

Vốn chủ sở hữu

607,612,096255,625,584218,470,496

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học
Website: http://www.bidiphar1.com
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 (“Bidiphar 1”) được cổ phần hóa từ phân xưởng sản xuất dược phẩm của Công ty Cổ phần Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định vào năm 2007, với chức năng sản xuất dược phẩm, dược liệu, công cụ, trang thiết bị y tế. Tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ là 37,66%.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
: BIDIPHAR Dược phẩm  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành