Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2015','Năm 2016']
 • Doanh thu (CN 2016)
  30.29 tỷ
 • Lợi nhuận
  1.79 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  35.38 tỷ
 • Vốn điều lệ
  30.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

30,279,74624,882,382

LN thuần từ HĐKD

2,692,0741,422,203

LN sau thuế TNDN

1,789,2151,137,114

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

35,376,41239,862,280

Tài sản ngắn hạn

24,048,10619,423,202

Tài sản dài hạn

11,328,30420,439,076

Tổng nợ phải trả

2,247,7858,722,869

Vay ngắn, dài hạn

-311,660

Vốn chủ sở hữu

33,128,62631,139,410

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt

Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, phường 12
Điện thoại: (+84-28) 39300797
Fax: (+84-28) 39300798
Website: http://www.vbinvest.com.vn
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
HNX : ABR Tư vấn & Hỗ trợ KD  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 3,000,000 0

Bình luận

Lịch sự kiện

29/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt tổ chức Đại hội cổ  đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2017Ngày đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành