Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2012','Năm 2013','Năm 2014','2Q/2015']
 • Doanh thu (2Q/2015)
  0.36 tỷ
 • Lợi nhuận
  -22.64 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  3.08 tỷ
 • Vốn điều lệ
  35.0 tỷ

Tình hình tài chính

2Q/2015 Năm 2014 Năm 2013

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

358,8186,137,6231,300,728

LN thuần từ HĐKD

-893,740-798,006-3,858,955

LN sau thuế TNDN

-22,637,160-1,945,533-3,858,955

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

3,082,57734,350,91234,305,764

Tài sản ngắn hạn

2,069,29232,854,83033,044,688

Tài sản dài hạn

1,013,2851,496,0821,261,076

Tổng nợ phải trả

1,690,44410,321,6188,330,938

Vay ngắn, dài hạn

-3,030,000100,000

Vốn chủ sở hữu

1,392,13324,029,29425,974,828

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu

Địa chỉ: Lầu 3, 63-65 Điện Biên Phủ, P.15
Điện thoại: (+84-28) 6258338
Fax: (+84 8 6258338-+84 8 6258338) +84 8 6258338
Website: http://www.aas.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu được thành lập ngày 27/12/2007. Vốn điều lệ của công ty là 35 tỷ đồng.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
: AASC Môi giới chứng khoán  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
3,500,000 3,500,000 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành