Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam VFMVF4 7.7 0.0 0.0% 1,501,460 - 0.0 0.0 - 621.0 0
Quỹ ETF VFMVN30 E1VFVN30 13.7 -1.2 -8.18% 251,680 - 0.0 0.0 - 3,507.4 1,700,050
Quỹ ETF SSIAM VNX50 FUESSV50 11.9 -1.0 -7.75% 175,450 - 0.0 0.0 - 115.4 65,100
Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife MAFPF1 10.1 0.2 2.02% 8,190 - 0.0 0.0 - 216.2 0
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ACB ASIAGF 10.8 0.0 0.0% 0 - 0.0 0.0 - 259.3 0
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM FUCTVGF1 11.9 0.0 0.0% 0 - 0.0 0.0 - 178.5 0
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 FUCTVGF2 9.5 -1.6 -14.05% 0 - 0.0 0.0 - 143.1 0
Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam FUCVREIT 6.5 -0.5 -6.76% 0 - 0.0 0.0 - 32.4 0
Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments PRUBF1 0.0 0.0 0% 0 - 0.0 0.0 - 0.0 0
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) VFMVF1 0.0 0.0 0% 0 - 0.0 0.0 - 0.0 0
Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam VFMVFA 0.0 0.0 0% 0 - 0.0 0.0 - 0.0 0
1
export to excel