Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam VFMVF4 7.7 0.0 0.0% 1,501,460 - 0.0 0.0 - 621.0 0
Quỹ ETF VFMVN30 E1VFVN30 15.4 0.0 0.0% 471,420 - 0.0 0.0 - 3,945.5 364,230
Quỹ ETF SSIAM VNX50 FUESSV50 13.3 0.1 0.45% 115,000 - 0.0 0.0 - 128.8 0
Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife MAFPF1 10.1 0.2 2.02% 8,190 - 0.0 0.0 - 216.2 0
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ACB ASIAGF 10.8 0.0 0.0% 0 - 0.0 0.0 - 259.3 0
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM FUCTVGF1 11.9 0.0 0.0% 0 - 0.0 0.0 - 178.5 0
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 FUCTVGF2 10.9 0.0 0.0% 0 - 0.0 0.0 - 163.5 0
Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam FUCVREIT 7.1 0.0 0.0% 0 - 0.0 0.0 - 35.5 0
Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments PRUBF1 0.0 0.0 0% 0 - 0.0 0.0 - 0.0 0
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) VFMVF1 0.0 0.0 0% 0 - 0.0 0.0 - 0.0 0
Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam VFMVFA 0.0 0.0 0% 0 - 0.0 0.0 - 0.0 0
1
export to excel