Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Tập đoàn Đại Dương OGC 4.0 0.0 0.0% 1,544,860 46.5 86.8 893.5 4.5 1,212.0 0
CTCP Bamboo Capital BCG 8.6 -0.3 -3.71% 1,488,010 - -222.8 9,760.2 0.9 925.6 10,000
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt TVC 16.0 0.3 1.91% 257,383 34.1 468.7 11,221.7 1.4 640.3 0
CTCP Đầu tư APAX Holdings IBC 20.2 0.0 0.0% 136,700 14.3 1,412.3 13,792.6 1.5 1,391.4 -29,460
CTCP Tập đoàn F.I.T FIT 3.4 -0.1 -2.0% 85,900 2,948.7 1.2 11,511.0 0.3 873.7 6,100
Công ty TNHH Kiểm toán An Phú ANPHUA 0.0 0.0 0% 0 - 0.0 0.0 - 0.0 0
1
export to excel