Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Tập đoàn Đại Dương OGC 3.5 0.1 1.43% 543,930 40.8 86.8 893.5 4.0 1,062.0 -15,200
CTCP Tập đoàn F.I.T FIT 10.0 1.1 12.88% 539,050 8,588.2 1.2 11,511.0 0.9 2,544.8 -77,380
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt TVC 9.8 -11.1 -53.11% 139,609 20.9 468.7 11,221.7 0.9 392.2 0
CTCP Bamboo Capital BCG 7.4 1.2 19.48% 124,720 - -222.8 9,760.2 0.8 801.4 -4,140
CTCP Đầu tư APAX Holdings IBC 23.9 3.5 16.87% 120,590 16.9 1,412.3 13,792.6 1.7 1,646.2 0
Công ty TNHH Kiểm toán An Phú ANPHUA 0.0 0.0 0% 0 - 0.0 0.0 - 0.0 0
1
export to excel