Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Tập đoàn Đại Dương OGC 4.2 0.7 20.63% 543,930 48.5 86.8 893.5 4.7 1,263.0 -15,200
CTCP Tập đoàn F.I.T FIT 9.6 0.8 8.81% 539,050 8,278.7 1.2 11,511.0 0.8 2,453.1 -77,380
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt TVC 7.6 -13.3 -63.64% 139,609 16.2 468.7 11,221.7 0.7 304.2 0
CTCP Bamboo Capital BCG 7.2 1.0 15.3% 124,720 - -222.8 9,760.2 0.7 773.3 -4,140
CTCP Đầu tư APAX Holdings IBC 23.0 2.6 12.47% 120,590 16.3 1,412.3 13,792.6 1.7 1,584.2 0
Công ty TNHH Kiểm toán An Phú ANPHUA 0.0 0.0 0% 0 - 0.0 0.0 - 0.0 0
1
export to excel