Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
Tập đoàn Bảo Việt BVH 47.0 -19.0 -28.76% 131,930 30.0 1,564.0 21,030.4 2.2 31,948.1 26,150
Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ BVHL 0.0 0.0 0% 0 0.0 3,191.1 12,453.5 0.0 0.0 0
1
export to excel