Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á DAH 14.6 0.7 4.68% 1,793,970 56.2 258.7 10,580.7 1.4 497.6 0
CTCP Du Lịch Thành Thành Công VNG 18.5 0.1 0.27% 241,230 30.2 613.1 10,839.2 1.7 1,391.3 0
CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương OCH 7.8 0.0 0.0% 7,100 37.0 210.7 6,206.3 1.3 1,560.0 0
CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương BDP 10.0 0.0 0.0% 0 - -6,070.4 3,221.5 3.1 250.0 0
CTCP Bông Sen BSHC 0.0 0.0 0% 0 0.0 2,838.9 29,671.3 0.0 0.0 0
CTCP Du Lịch và Thương Mại DIC DCD 20.9 4.6 28.22% 0 27.7 754.1 11,121.5 1.9 236.1 0
CTCP Du lịch Đắk Lắk DLD 9.0 0.0 0.0% 0 - -798.7 7,619.3 1.2 83.8 0
CTCP Đầu tư Đức Trung DTI 13.5 0.0 0.0% 0 125.6 107.5 10,387.2 1.3 149.9 0
CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn DXL 3.2 0.0 0.0% 0 - -382.9 10,527.0 0.3 9.5 0
CTCP Hacinco HSC 0.0 0.0 0% 0 0.0 4,422.8 14,762.7 0.0 0.0 0
CTCP Quê hương - Liberty LIBERTY 0.0 0.0 0% 0 0.0 1,114.3 21,484.5 0.0 0.0 0
CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà MTC 9.5 -0.5 -5.0% 0 30.7 309.7 10,880.6 0.9 49.1 0
CTCP Khách sạn bưu điện Nha Trang NPH 11.4 0.0 0.0% 0 36.5 312.4 13,312.0 0.9 22.8 0
CTCP Roxy Việt Nam RVN 0.0 0.0 0% 0 0.0 1,267.3 0.0 - 0.0 0
CTCP Khách sạn Sài Gòn SGH 53.6 0.0 0.0% 0 34.5 1,552.1 12,990.9 4.1 662.7 0
CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu VIR 9.1 -0.6 -6.19% 0 8.3 1,093.4 11,491.6 0.8 75.0 0
1
export to excel