Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Tập đoàn Yeah1 YEG 37.1 0.1 0.27% 8,390 9.7 3,838.4 49,435.3 0.8 1,015.4 -2,130
CTCP Đầu tư PV-Inconess RGC 4.2 0.0 0.0% 0 - -197.1 8,770.3 0.5 374.3 0
CTCP Đầu tư truyền hình TVI 0.0 0.0 0% 0 - -2.7 9,993.8 0.0 0.0 0
CTCP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam VNANIMA 0.0 0.0 0% 0 - -3.7 7,397.6 0.0 0.0 0
CTCP Công nghệ Việt Thành VTT 0.0 0.0 0% 0 0.0 4,873.9 22,318.5 0.0 0.0 0
1
export to excel