Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Tập đoàn Yeah1 YEG 49.5 -0.7 -1.39% 38,250 12.9 3,838.4 49,435.3 1.0 1,354.8 -24,600
CTCP Đầu tư PV-Inconess RGC 4.0 0.0 0.0% 0 - -197.1 8,770.3 0.5 356.5 0
CTCP Đầu tư truyền hình TVI 0.0 0.0 0% 0 - -2.7 9,993.8 0.0 0.0 0
CTCP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam VNANIMA 0.0 0.0 0% 0 - -3.7 7,397.6 0.0 0.0 0
CTCP Công nghệ Việt Thành VTT 0.0 0.0 0% 0 0.0 4,873.9 22,318.5 0.0 0.0 0
1
export to excel