Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Tập đoàn Yeah1 YEG 51.0 14.0 37.84% 8,390 13.3 3,838.4 49,435.3 1.0 1,395.9 -2,130
CTCP Đầu tư PV-Inconess RGC 7.4 3.2 76.19% 0 - -197.1 8,770.3 0.8 659.5 0
CTCP Đầu tư truyền hình TVI 0.0 0.0 0% 0 - -2.7 9,993.8 0.0 0.0 0
CTCP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam VNANIMA 0.0 0.0 0% 0 - -3.7 7,397.6 0.0 0.0 0
CTCP Công nghệ Việt Thành VTT 0.0 0.0 0% 0 0.0 4,873.9 22,318.5 0.0 0.0 0
1
export to excel