Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật JVC 3.7 0.6 20.0% 64,040 25.3 146.9 4,698.2 0.8 418.5 -4,430
CTCP MERUFA MRF 17.9 -2.2 -10.95% 5,700 - -1,180.3 18,294.7 1.0 65.7 0
CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa DTH 0.0 0.0 0% 0 0.0 1,416.4 16,365.2 0.0 0.0 0
Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam- CTCP VINAMED 0.0 0.0 0% 0 0.0 1,004.2 30,235.0 0.0 0.0 0
1
export to excel