Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Pin Hà Nội PHN 24.6 0.1 0.41% 0 10.9 2,266.3 13,973.2 1.8 178.4 0
1
export to excel