Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia SLC 10.5 -0.3 -2.78% 13,611 32.4 324.2 9,406.2 1.1 96.6 0
CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam CMS 3.5 0.5 16.67% 2,200 36.1 97.0 11,409.6 0.3 60.2 1,100
CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài ILC 3.1 -0.8 -20.51% 0 2.4 1,290.0 377.5 8.2 18.9 0
CTCP Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động OLC 0.0 0.0 0% 0 0.0 819.7 11,706.9 0.0 0.0 0
CTCP SIMCO Sông Đà SDA 4.9 1.2 32.43% 0 - -284.5 9,631.3 0.5 128.4 0
CTCP Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại SON 10.5 0.4 3.96% 0 - -1,142.9 8,887.3 1.2 102.2 0
CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco SVL 18.5 0.0 0.0% 0 38.2 483.7 10,710.1 1.7 60.4 0
CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex VCM 16.0 -38.0 -70.37% 0 6.5 2,451.9 22,323.5 0.7 48.0 0
1
export to excel