Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVT 17.8 0.1 0.28% 740,080 7.7 2,317.0 14,293.2 1.2 5,009.6 67,100
CTCP Vận tải biển Vinaship VNA 5.6 0.3 5.66% 359,230 1.4 4,134.7 3,506.6 1.6 112.0 0
CTCP Vận tải Biển Việt Nam VOS 2.0 0.0 -1.0% 87,140 16.2 122.4 4,674.7 0.4 277.2 0
CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO VIP 5.2 0.1 1.38% 40,480 4.2 1,239.2 17,078.7 0.3 337.2 5,300
CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO VTO 7.4 0.0 0.0% 30,760 6.1 1,200.1 14,739.4 0.5 579.7 0
CTCP Đại lý Vận tải Safi SFI 23.4 -0.2 -0.64% 4,030 5.5 4,264.5 32,942.2 0.7 275.5 10
CTCP Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam VST 0.5 0.0 0.0% 3,000 - -4,183.2 0.0 - 30.5 0
Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam SWC 12.9 0.0 0.0% 1,210 8.2 1,577.5 15,933.5 0.8 865.6 0
CTCP Vận tải và Thuê tàu VFR 3.8 -0.5 -11.63% 1,000 - -3,496.5 13,861.9 0.3 57.0 0
CTCP Hàng hải Đông Đô DDM 0.5 0.1 25.0% 500 - -5,213.9 0.0 - 6.1 0
CTCP Hàng hải Sài Gòn SHC 6.2 0.3 5.08% 500 8.9 694.4 10,825.3 0.6 26.7 0
CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế GSP 13.9 0.1 0.36% 200 6.5 2,148.5 13,461.6 1.0 417.0 10
CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế ISG 1.2 0.0 0.0% 0 - -8,958.4 0.0 - 10.6 0
CTCP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông NOS 0.3 0.0 0.0% 0 - -7,906.4 0.0 - 6.0 0
CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt PDV 4.0 0.0 0.0% 0 84.4 47.4 10,445.9 0.4 80.0 0
CTCP Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex PJT 11.4 0.0 0.0% 0 4.8 2,367.0 14,201.8 0.8 175.1 0
CTCP Tân Cảng – Phú Hữu PNP 6.6 -2.9 -30.53% 0 - 0.0 0.0 - 106.3 0
CTCP Vận tải biển Sài Gòn SGS 26.0 0.0 0.0% 0 17.3 1,501.0 13,639.6 1.9 374.9 0
CTCP Vận tải Biển Hải Âu SSG 4.9 0.0 0.0% 0 - -1,650.3 0.0 - 24.4 0
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải TRS 35.0 0.0 0.0% 0 4.8 7,297.1 56,160.1 0.6 81.1 0
CTCP VINAFCO VFC 10.5 0.0 0.0% 0 21.2 495.5 13,669.0 0.8 354.9 0
CTCP Vận tải Hóa dầu VP VPA 2.3 0.0 0.0% 0 - -2,932.8 6,596.1 0.3 34.7 0
CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải VSP 1.1 0.0 0.0% 0 - -53,480.3 0.0 - 36.2 0
CTCP Vận tải thủy - Vinacomin WTC 3.9 0.0 0.0% 0 1.9 2,031.3 601.3 6.5 39.0 0
1
export to excel