Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVT 14.8 -0.5 -3.27% 202,040 6.4 2,317.0 14,293.2 1.0 4,165.3 29,570
CTCP Vận tải Biển Việt Nam VOS 1.6 0.0 2.56% 40,150 13.1 122.4 4,674.7 0.3 224.0 0
CTCP Vận tải biển Vinaship VNA 2.9 -0.1 -3.33% 29,810 0.7 4,134.7 3,506.6 0.8 58.0 0
Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam SWC 13.4 0.1 0.75% 7,800 8.5 1,577.5 15,933.5 0.8 899.1 0
CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO VIP 5.1 0.1 1.61% 7,100 4.1 1,239.2 17,078.7 0.3 330.6 0
CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO VTO 7.7 0.2 2.0% 6,300 6.4 1,200.1 14,739.4 0.5 603.3 0
CTCP Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex PJT 12.9 0.5 4.03% 1,240 5.5 2,367.0 14,201.8 0.9 198.2 -910
CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế GSP 11.5 0.5 4.09% 1,230 5.3 2,148.5 13,461.6 0.9 343.5 230
CTCP Đại lý Vận tải Safi SFI 22.5 0.0 0.0% 1,050 5.3 4,264.5 32,942.2 0.7 265.5 -20
CTCP Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam VST 0.6 0.0 0.0% 1,000 - -4,183.2 0.0 - 36.6 0
CTCP VINAFCO VFC 10.9 -0.1 -0.91% 300 22.0 495.5 13,669.0 0.8 368.4 0
CTCP Hàng hải Đông Đô DDM 0.9 0.0 0.0% 0 - -5,213.9 0.0 - 11.0 0
CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế ISG 1.2 0.0 0.0% 0 - -8,958.4 0.0 - 10.6 0
CTCP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông NOS 0.6 0.0 0.0% 0 - -7,906.4 0.0 - 12.0 0
CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt PDV 3.8 0.6 18.75% 0 80.2 47.4 10,445.9 0.4 76.0 0
CTCP Tân Cảng – Phú Hữu PNP 13.3 0.0 0.0% 0 - 0.0 0.0 - 214.1 0
CTCP Vận tải biển Sài Gòn SGS 14.9 0.0 0.0% 0 9.9 1,501.0 13,639.6 1.1 214.9 0
CTCP Hàng hải Sài Gòn SHC 6.2 -0.3 -4.62% 0 8.9 694.4 10,825.3 0.6 26.7 0
CTCP Vận tải Biển Hải Âu SSG 3.0 0.0 0.0% 0 - -1,650.3 0.0 - 14.9 0
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải TRS 35.0 0.0 0.0% 0 4.8 7,297.1 56,160.1 0.6 81.1 0
CTCP Vận tải và Thuê tàu VFR 4.4 0.0 0.0% 0 - -3,496.5 13,861.9 0.3 66.0 0
CTCP Vận tải Hóa dầu VP VPA 2.3 0.0 0.0% 0 - -2,932.8 6,596.1 0.3 34.7 0
CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải VSP 1.1 0.0 0.0% 0 - -53,480.3 0.0 - 36.2 0
CTCP Vận tải thủy - Vinacomin WTC 4.0 0.0 0.0% 0 2.0 2,031.3 601.3 6.7 40.0 0
1
export to excel