Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVT 16.8 0.0 0.0% 90,430 7.2 2,317.0 14,293.2 1.2 4,714.1 3,460
CTCP Vận tải biển Vinaship VNA 3.4 -0.1 -2.86% 39,050 0.8 4,134.7 3,506.6 1.0 68.0 0
Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam SWC 13.0 0.2 1.56% 39,000 8.2 1,577.5 15,933.5 0.8 872.3 0
CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO VTO 7.4 0.0 0.0% 10,500 6.2 1,200.1 14,739.4 0.5 583.6 0
CTCP Hàng hải Đông Đô DDM 0.9 0.1 12.5% 7,200 - -5,213.9 0.0 - 11.0 0
CTCP Vận tải Biển Việt Nam VOS 1.7 0.0 1.82% 5,640 13.7 122.4 4,674.7 0.4 235.2 0
CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO VIP 5.0 0.0 -0.2% 1,550 4.1 1,239.2 17,078.7 0.3 330.0 0
CTCP Đại lý Vận tải Safi SFI 23.0 -0.5 -2.13% 570 5.4 4,264.5 32,942.2 0.7 271.4 410
CTCP Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex PJT 11.3 0.0 0.0% 530 4.8 2,367.0 14,201.8 0.8 173.6 530
CTCP VINAFCO VFC 11.5 -2.0 -14.81% 200 23.2 495.5 13,669.0 0.8 388.7 0
CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế GSP 11.4 0.1 0.44% 10 5.3 2,148.5 13,461.6 0.8 342.0 0
CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế ISG 1.2 0.0 0.0% 0 - -8,958.4 0.0 - 10.6 0
CTCP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông NOS 0.4 0.0 0.0% 0 - -7,906.4 0.0 - 8.0 0
CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt PDV 3.7 0.0 0.0% 0 78.1 47.4 10,445.9 0.4 74.0 0
CTCP Tân Cảng – Phú Hữu PNP 6.6 -2.9 -30.53% 0 - 0.0 0.0 - 106.3 0
CTCP Vận tải biển Sài Gòn SGS 20.9 0.0 0.0% 0 13.9 1,501.0 13,639.6 1.5 301.4 0
CTCP Hàng hải Sài Gòn SHC 7.1 0.0 0.0% 0 10.2 694.4 10,825.3 0.7 30.6 0
CTCP Vận tải Biển Hải Âu SSG 3.0 0.0 0.0% 0 - -1,650.3 0.0 - 14.9 0
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải TRS 35.0 0.0 0.0% 0 4.8 7,297.1 56,160.1 0.6 81.1 0
CTCP Vận tải và Thuê tàu VFR 4.1 0.0 0.0% 0 - -3,496.5 13,861.9 0.3 61.5 0
CTCP Vận tải Hóa dầu VP VPA 2.3 0.0 0.0% 0 - -2,932.8 6,596.1 0.3 34.7 0
CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải VSP 1.1 0.0 0.0% 0 - -53,480.3 0.0 - 36.2 0
CTCP Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam VST 0.6 0.0 0.0% 0 - -4,183.2 0.0 - 36.6 0
CTCP Vận tải thủy - Vinacomin WTC 4.0 0.0 0.0% 0 2.0 2,031.3 601.3 6.7 40.0 0
1
export to excel