Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn BSR 6.5 -0.8 -10.96% 1,181,300 5.1 1,269.0 10,062.2 0.6 1,569.3 500
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam PLX 46.6 -9.6 -17.08% 128,190 14.5 3,203.2 17,496.3 2.7 54,000.7 14,690
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên OIL 7.7 -0.1 -1.28% 60,310 23.7 324.6 9,162.2 0.8 1,543.4 100
1
export to excel