Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Cơ điện Lạnh REE 34.3 -2.3 -6.16% 737,100 6.1 5,659.2 29,382.9 1.2 10,619.2 0
CTCP Gemadept GMD 19.2 -2.3 -10.51% 208,740 3.0 6,279.7 19,761.9 1.0 5,520.5 0
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVT 12.5 -2.8 -18.3% 202,040 5.4 2,317.0 14,293.2 0.9 3,518.0 29,570
1
export to excel