BizLIVE - Kể từ đầu năm đến nay, UBCKNN đã ban hành 12 quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, trong đó có 5 cá nhân dùng nhiều tài khoản để giao dịch một loại cổ phiếu. 
Xử phạt hàng loạt cá nhân thao túng giá cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Ngày 21/1/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Vòng Thành Dũng mỗi người 30 triệu đồng.

Theo UBCKNN, hai cá nhân này đã sử dụng các tài khoản khác nhau để giao dịch ngược chiều cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch. Cả 2 ông Dũng đều vi phạm từ ngày 2/1/2014 đến ngày 30/6/2014.
Kể từ đầu năm đến nay, UBCKNN đã ban hành 12 quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, trong đó có 5 cá nhân dùng nhiều tài khoản để giao dịch một loại cổ phiếu. Điều đáng lưu ý, cả 5 trường hợp này UBCKNN không nêu rõ các cá nhân đã giao dịch mã chứng khoán nào.

HỒNG HẢI