BizLIVE - Ngày 2/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hoàng Phi và ông Trần Minh Tính vì giao dịch "chui" cổ phiếu.
Xử phạt hai cá nhân giao dịch “chui” cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Cụ thể, UBCKNN quyết định phạt ông Nguyễn Hoàng Phi, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (mã MSC) 55 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Từ ngày 1/3/2019 đến ngày 15/3/2019, ông Nguyễn Hoàng Phi đã thực hiện giao dịch mua 190.833 cổ phiếu MSC nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch nêu trên.
UBCKNN quyết định phạt ông Trần Minh Tính, cổ đông lớn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (mã SSN) 5 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác.
Ngày 7/3/2019, ông Trần Minh Tính đã thực hiện giao dịch bán 1.140.990 cổ phiếu SSN, dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch đạt 2.038.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu thay đổi vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của SSN (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 5%).
Tuy nhiên, theo báo cáo sở hữu của ông Tính gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ông Tính đã bán 1.140.990 cổ phiếu SSN dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 2.038.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 5,15% và ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 8/5/2018. Như vậy, ông Tính đã báo cáo không chính xác ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cho UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.HÀ