BizLIVE -

Riêng quý III, doanh thu hoạt động của VNDirect vẫn tăng 8,9% lên mức 342,5 tỷ đồng qua đó báo lãi 105,6 tỷ đồng sau thuế, tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm, lãi ròng sau thuế của VNDirect lại giảm nhẹ 3% xuống mức 329,9 tỷ đồng.

VNDirect báo lãi 9 tháng giảm gần 3% so với cùng kỳ 2017, chưa thực hiện được một nửa mục tiêu cả năm
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính quý III công bố mới đây, CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) ghi nhận 342,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, đóng góp lớn nhất là hoạt động môi giới với 115,8 tỷ đồng chiếm 33,8%, tăng 33,5% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm còn một nửa xuống 38,6 tỷ đồng trong khi lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) lại tăng gấp đôi lên mức 81 tỷ đồng. Nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán cũng tăng mạnh hơn 6 lần lên mức 6,5 tỷ đồng. Các nghiệp vụ khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Cùng với đó, chi phí hoạt động cũng tăng 10,5% lên mức 66,1 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 83,6% trong khi chi phí hoạt động tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 81,7% và 34,2% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 34,2% khiến lợi nhuận sau thuế quý III của VND chỉ tương đương quý III/2017 với 105,6 tỷ đồng.

Tính chung tháng đầu năm, VND tạo ra 1.197 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 35,9% đồng thời thu về 329,9 tỷ đồng lợi nhuận ròng sau thuế, giảm 2,8% so với 9 tháng đầu năm 2017. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.740 đồng. So với mục tiêu lãi sau thuế 680 tỷ đồng của cả năm, VNDirect mới thực hiện 48,5%.

Thời điểm kết thúc quý III, tổng tài sản của VNDirect đạt mức 10.816 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 34% so với thời điểm đầu năm. Tài sản tài chính chiếm 93,9% chủ yếu là các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với 1.463 tỷ đồng, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với 4.972 tỷ đồng và các khoản cho vay với 3.384 tỷ đồng.

Về nợ phải trả tăng 39% so với đầu năm lên 7.724 tỷ đồng, chủ yếu do phát hành 700 tỷ trái phiếu ngắn hạn, 253 tỷ trái phiếu dài hạn và vay ngắn hạn thêm 1.622 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu cũng tăng 576 tỷ lên gần 3.092 tỷ đồng, chủ yếu đến từ đợt chào bán thành công hơn 50 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

THANH HÀ