BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank Capital).
VietinBank Capital bị xử phạt vi phạm hành chính 160 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, VietinBank Capital bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Đồng thời, VietinBank Capital bị phạt 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, VietinBank Capital bị phạt thêm 50 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không tuân thủ điều lệ quỹ đầu tư.
Tổng cộng mức phạt đối với VietinBank Capital là 160 triệu đồng.
VietinBank Capital là công ty con 100% vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập vào tháng 10/2010 với các nghiệp vụ kinh doanh chính bao gồm: Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán.

HOÀNG HÀ