BizLIVE - Năm 2018, KIDO đặt kế hoạch doanh thu 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 70%; lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40% so với năm 2017. Sau 6 tháng, công ty đạt chưa tới 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.
Vì sao lợi nhuận của Tập đoàn KIDO 6 tháng giảm so với cùng kỳ?
Giá cổ phiếu KDC điều chỉnh khoảng 28% so với hồi đầu năm.

CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC) vừa có giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2018 và 2017.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, KDC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 47,7 tỷ đồng, giảm 88,8% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước là hơn 426 tỷ đồng.

Phía KDC cho biết, lợi nhuận giảm sâu như trên là do 6 tháng đầu năm 2017 công ty ghi nhận doanh thu tài chính liên quan gồm chuyển nhượng phần còn lại của mảng bánh kẹo 205 tỷ đồng; định giá lại khoản đầu tư 325 tỷ đồng tương ứng với 24% cổ phần sở hữu của KDC tại Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (mã VOC) khi thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam khi KDC hoàn tất việc nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm nay công ty không có những khoản mục này.

Năm 2018, KIDO đặt kế hoạch doanh thu 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 70%; lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40% so với năm 2017. Sau 6 tháng, công ty đạt chưa tới 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Giá cổ phiếu KDC hiện giao dịch ở vùng giá 30.500 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 28% so với đầu năm nay.

DANH PHÚ