BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty cổ phần Cơ khí An Giang 70 triệu đồng và phạt Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu 50 triệu đồng.
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, hai công ty bị phạt 120 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, ngày 14/5, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (TP Long Xuyên, An Giang) với mức tiền phạt 70 triệu đồng.
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang bị phạt theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.
Trước đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (TP Thái Nguyên) 50 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04a/NQ-HĐQT/2017 ngày 12/07/2017, Nghị quyết HĐQT số 05a/NQ-HĐQT/2017 ngày 24/08/2017 và Nghị quyết HĐQT số 07a/NQ-HĐQT/2017 ngày 06/11/2017.

HOÀNG HÀ